นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียน ในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566(รอบโควตาเรียนดีภายใน) ณ ห้องลีลาวดีและห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียน ในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566(รอบโควตาเรียนดีภายใน) ณ ห้องลีลาวดีและห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย