นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครูฝ่ายงานวิชาการ คณะกรรมการคุมสอบและตัวแทนสภานักเรียน ร่วมกล่าวให้
โอวาทและดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566(รอบโควตาเรียนดีภายใน)

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครูฝ่ายงานวิชาการ คณะกรรมการคุมสอบและตัวแทนสภานักเรียน ร่วมกล่าวให้โอวาทและดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566(รอบโควตาเรียนดีภายใน) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1EiWV2jMP0VGdXD33pgRTXg-Bwwerq4Ow?usp=share_link