นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย