นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การศึกษาทางเลือก(Alterntive Education)ทางรอดของการศึกษาไทย”

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การศึกษาทางเลือก(Alterntive Education)ทางรอดของการศึกษาไทย” ณ ห้องลีลาวดี