ตัวแทนคณะครูเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมบูรณาการ DOUBLE STEAM

วันที่ 30 เมษายน 2561 ตัวแทนคณะครูของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมบูรณาการ DOUBLE STEAM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดยได้รับการต้อนรับจากผศ. ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิต มศว. ปทุมวัน พร้อมด้วยงานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

      

 

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.