ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ มูลนิธิบ้านชาโลม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่4 มีนาคม 2566
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิบ้านชาโลม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.