คณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียน ร่วมตกแต่งรถขบวนแห่กระทงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยคณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียน ร่วมตกแต่งรถขบวนแห่กระทงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ลิ้งค์รูปภาพเพิ่มเติม :: https://drive.google.com/drive/folders/1LKof9aYENjij3-2l_r2J8bAOgOqVIF8N?usp=sharing