คณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่