กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ที่ชนะเลิศในการเข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
• การประกวดการแข่งขันคัดลายมือ
• การประกวดการแข่งขันเรียงความ
• การประกวดการแข่งขันแต่งคำประพันธ์
• การประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์
• การประกวดการแข่งขันวาดภาพ
• การประกวดการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาของผู้เรียนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.