กิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงราย ทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้อยู่เย็นเป็นสุข

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา ใจหล้า นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงราย ทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้อยู่เย็นเป็นสุข รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพิมานอินน์เชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.