กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะครูกลุ่มสาระเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะครูกลุ่มสาระเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.