โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มุ่งมันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย รวมถึงจัดการทดสอบเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ สมชาย หัตถกอง สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ และนางสาวนิชาดาพัณณ์ ดำรงอริยพัฒน์ หัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ และทีมงานศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิงเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภา...

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และคณะครูกลุ่ม​สาระ​การ​เรียนรู้​วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมโครงส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมพรรณพฤษา การเดินทางและการกู้โลก ผีเสื้อ อัญมณีแห่งป่า และศิลปะจากป่า จิตวิญญาณจากดอยสู่เมือง โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพดอยสะเก็น

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภา...

ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเท...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รายละเอียด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ให้ผู้มีรา...

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง