ประกาศ/คำสั่ง ปี 2561

 

คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
05/2561 แต่งตั้งกรรมการเพื่อรองรับการส่งโรงเรียนพระราชทาน เปิดอ่าน
54/2561 แต่งตั้งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ประจำปี 2561 เปิดอ่าน
56/2561 แต่งตั้งครูเวรประจำวันและประจำจุด แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดอ่าน
0952/2561 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ เปิดอ่าน
 62/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม STEM 61 เปิดอ่าน
63/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะ  เปิดอ่าน
 61/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ-ติดตามงานจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน  เปิดอ่าน
9 Total Views 2 Views Today