พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดยนายประชวน เขื่อนเพชร คณะกรรมการสถานศึกษา นายนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ นายไววิทย์ ชัยถาวร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2561

        

 

 

155 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น