ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ตำแหน่ง

๑.ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
๒.ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม) จำนวน ๑ อัตรา
๓.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
๔.พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน ๒ อัตรา
๕.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้มีรายชื่อ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่  ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

 

96 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น