ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2.ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
4.พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
5.แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

78 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น