โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 

1108 Total Views 85 Views Today

ใส่ความเห็น