อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สสส. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561  ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สสส. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลาน M Square

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
2044 Total Views 75 Views Today

ใส่ความเห็น