กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.09 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประขุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

199 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น