นักเรียนหลักสูตร ESc เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Cs-camp ครั้งที่ 10

ตัวแทนนักเรียนหลักสูตร ESc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
Cs-camp ครั้งที่ 10  ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561  ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมีครูอนรรญพัชร จันทร์รวมสุข และครูนฤมล นาขยัน เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนตลอดการจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>  กิจกรรมวันที่ 1 | กิจกรรมวันที่ 2 | กิจกรรมวันที่ 3

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
4909 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น