แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2561

แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

——————————————————————-

|| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

:: หลักสูตร SM Plus  (ชั้น ม.2,3) Download
:: หลักสูตร EP Plus  (ชั้น ม.2,3) Download

|| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

:: หลักสูตร Msc  (ชั้น ม.5.1-5.3) Download
:: หลักสูตร Esc  (ชั้น ม.5.4-5.5) Download
:: หลักสูตร SM Plus  (ชั้น ม.5.6-5.10) Download
:: หลักสูตร Me Plus  (ชั้น ม.5.11-5.13) Download
:: หลักสูตร Msc  (ชั้น ม.6.1-6.2) Download
:: หลักสูตร SM Plus  (ชั้น ม.6.3-6.10) Download
:: หลักสูตร Me Plus (ชั้น ม.6.11-6.12) Download

 

หมายเหตุ

1. กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 – 31 พฤษภาคม  2561

2. กรณีนักเรียนที่มีพี่-น้องที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ให้ติดต่อรับแบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561

ณ ตึกอำนวยการชั้น 2 ห้องการเงินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่และน้อง คนละ 1 ฉบับ

 

 

210 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น