ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมีนโยบายปรับพื้นฐานและจัดห้องเรียนใหม่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศห้องเรียน-นักเรียน-ม.1

 

 

240 Total Views 4 Views Today

ใส่ความเห็น