เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 31 ตุลาคม 256 อ่านเพิ่มเติม