พิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 ธันวาคม 256 อ่านเพิ่มเติม