นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

🏆🏆🏆วันที่ 16 สิงหาคม อ่านเพิ่มเติม