ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศ อ่านเพิ่มเติม