:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

1
นายประชวน เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
5
นางสาวศิริภัส  ขัติยะ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการบริหารงานอำนวยการ

นางอัมพร  จันทนะเปลิน
ตำแหน่ง  ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
 

นายกฤษฎา  ใจหล้า
ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน

นายมัคเมษฐ์  หลวงจันทร์

ตำแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

 

3219 Total Views 3 Views Today