:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 

1
นายประชวน เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
นางสาวอโณทัย จิระดา
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5
นางสาวศิริภัส  ขัติยะ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

516 Total Views 2 Views Today