แผนก ม.ปลาย

ภาคเรียนที่ 1

ที่ รายการ ลิงก์
  รวมภาพกิจกรรม คลิก
  63-07-01บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก2563 คลิก
  63-07-03 ถวายเทียนพรรณษา ปี2563 คลิก
  63-07-09 ถวายเทียนวัดฝั่งหมิ่นและวัดป่าหวายขุมเงิน คลิก
  63-07-10 ต้อนรับ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา คลิก
  63-07-15 ผอ.กล่าวโอวาทหน้าเสาธงและห้องประชุม คลิก
  63-07-24 คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย คลิก
  63-07-24 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คลิก
  63-07-28 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก
  63-07-29 ไหว้ครู ท.6 คลิก
  63-07-29 MOU สถาบันศึกษานานาชาติIIE คลิก
  63-07-31 พิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ คลิก
  63-8-8 ติวโครงการเจียระไนเพชร คลิก
  63-08-13 ปรับพื้นฐาน ม.4 กลุ่ม A และ B คลิก
  63-08-15 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
  63-08-18 รับรางวัลครูดีเด่นคณิตศาสตร์ คลิก
  63-08-20 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
  63-08-23 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำสานสัมพันธ์สภานักเรียน คลิก
  63-08-27กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง จาก strong academy คลิก
  63-09-11 เกษียณ เทศบาล คลิก
  63-09-12 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
  63-09-14 กิจกรรมอบรม อสม.น้อย คลิก
  63-09-17 มุทิตาจิต ม.ปลาย คลิก
  63-09-19 รางวัลบัณณาสสมโภช คลิก
  63-09-22 มุทิตาจิต แด่ครูเกษียณของเทศบาลนครเชียงราย คลิก
  63-09-24 ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น คลิก
  63-09-24 Cover Dance ต่อต้านยาเสพติด คลิก
  63-09-26 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดอยสะเก็น คลิก
  63-09-29 ตอนรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คลิก
  63-10-01 โครงการ TEEN AGE AWARD ประจําปีการศึกษา 2563 คลิก
  63-10-1 ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา คลิก
  63-10-02 ทำบุญตักบาตรวัดพระแก้ว คลิก
  63-10-08 โครงการต่อต้านยาเสพติด คลิก
  63-10-09 ศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คลิก
  63-10-10 วัดแสงแก้วโพธิญาณ คลิก
  63-10-15 ประชุมผู้ปกครองชั้นม.3 คลิก
  63-10-16 โครงการแหล่งเรียนรู้ดอยสะเก็น คลิก
  63-10-17 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดคีรีชัย ดอยสะเก็น คลิก
  63-10-18 บูรณาการความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คลิก
  63-10-19 สภานักเรียนส่งต่อสภารุ่นต่อไป คลิก
  63-10-27 กีฬาวอลเลย์บอล ยู16ปี คลิก
  63-10-29 RANDOM DANCE คลิก
  63-10-30 อัญเชิญพ่อขุนเม็งรายรอบเมือง คลิก
  63-10-31 โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน คลิก
  63-11-05 มศว.แนะแนว ท.6 คลิก
  63-11-09 MOU คลิก
  63-11-18 โครงการอบรม PLC คลิก
  63-11-19 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลทุ่งสง คลิก
  63-11-22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา คลิก
    คลิก

2944 Total Views 1 Views Today