แผนก ม.ต้น

ภาคเรียนที่ 1

 

ที่ รายการ ลิงก์
  รวมภาพกิจกรรม คลิก
  63-07-01 เปิดเทอมวัน ม.ต้น คลิก
  63-07-11 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563 คลิก
  63-07-15 ผอ.มอบหน้ากากอนามัย คลิก
  63-07-15 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ(แม่บ้านมหาดไทย)มอบทุน นร.ท.6 คลิก
  63-07-31 (COVID-19)รวมรูปและวิดิโอครูแจ๋ว คลิก
  63-08-13 เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) คลิก
  63-08-15 โครงการเสริมความรู้และความปลอดภัยในการขับขี่ คลิก
  63-09-16 งานมุทิตาจิตครูเกษียณ คลิก
  63-09-22 กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด คลิก
  63-09-25 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสนครสวรรค์ คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
     
33 Total Views 3 Views Today