:: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

ที่ รายการ หมายเหตุ
1  พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (14 พ.ค. 2561) คลิกที่นี่
 2  ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก  (16 พ.ค. 2561) ม.ต้น | ม.ปลาย
3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน โดยทีมวิทยากร The Success Team  และกิจกรรมบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)
เพื่อพัฒนางานสภานักเรียนของสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
คลิกที่นี่
4 เข้าค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ไร่เชิญตะวัน รุ่นที่ 1 (26-27 พ.ค. 2561) คลิกที่นี่
5  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายร่วมกับจังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร๙ ร๑๐ ณ วัดพุทธอุทยาน (29 พ.ค. 2561) คลิกที่นี่
6  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายประจำปี 2561 (10 มิ.ย. 2561) คลิกที่นี่
7  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายให้ความรู้เรื่องโทษพนันฟุตบอล (11 มิ.ย. 2561) คลิกที่นี่
8  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 2561) คลิกที่นี่
9 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่
10 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี่
11 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ม.ต้น | ม.ปลาย
12 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (26 ก.ค. 2561) คลิกที่นี่
13 กิจกรรมวันภาษาไทย (3 ส.ค.2561) ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2
14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ (4-5 ส.ค. 2561) คลิกที่นี่
15 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเชิงปฏิบัติการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (4-5 ส.ค. 2561) คลิกที่นี่
16 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2
17 กิจกรรมทำบุญตักบาตรธรรมะรับอรุณ ในวันพระช่วงเข้าพรรษา (3 ก.ย.2561) คลิกที่นี่
18 กิจกรรมสดุดีวีรกรรมผู้กล้า (5 ก.ย.2561) คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2

1 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน คลิกทีนี่
2 ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (29 ต.ค. 2561)  คลิกที่นี่
3  ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว (30 ต.ค. 2561)   คลิกที่นี่
4 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (11 พ.ย. 2561) คลิกที่นี่
5 พิธีวางศิลาฤกษ์ซุ้มประดิษฐานองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (13 พ.ย. 2561) คลิกที่นี่
6 พิธีประดับเข็มตราโรงเรียนให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

2400 Total Views 7 Views Today