:: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1

ที่ รายการ ลิงก์
1. ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรวันปีใหม่ click
2. ต้อนรับคณะจากเมือง Bad Wimpfem ประเทศเยอรมัน click
3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร click
4. สวัสดีปีใหม่ 63 click
5. กิจกรรมดูดาว ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล (ม.ต้น) click
6. รับทุน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ (ม.ต้น) click
7. กิจกรรมสนุกสนานลูกหลาน ท.6 click
8. เตรียมนรักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
9. ประเมินนักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
10. วิดีโอนักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
11. กิจกรรมวันไหว้ครู click
12. งานกิจกรรมดาราศาสตร์ (ม.ต้น) click
13.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (ม.ต้น) click
14. การหาเสียงสภานักเรียน (ม.ปลาย) click
15. การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ม.ต้น) click
16. การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ม.ปลาย) click
17. แข่งขันกีฬาฟุตซอล (ม.ปลาย) click
18.  งานวิชาการศรีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีน click
19. ตอนรับคระดูงานจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี click
20. ติว o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
21. เลือกตั้งสภานักเรียน (ม.ปลาย) click
22. ตานหาพ่อขุนเม็งราย click
23. โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ click
24. มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันที่ม.ราชภัฏเชียงราย (ม.ปลาย) click
25. สอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
26. แสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัย click
27. งานแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา click
28. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 click
29.   เลือกสภานักเรียน (ม.ต้น) click
30.  จิตอาสามาฆะบูชา(ม.ปลาย) click
31. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
32. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 click
31. กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 click
30.  วันมาฆบูชา พระธาตุวังซาง click
 31.  งานมอบรางวัลด้านวิชาการและด้านกีฬา click
 32.  วันปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 click
 33.  มอบของที่ระลึกให้ครู-นักเรียน  click
33. งานดาราศาสตร์ ค่าย 3 (ม.ต้น) click
34. งาน Walk rally (ม.ต้น) click
35. กิจกรรม MSC Party (ม.ปลาย) click
36. MSC รร ปัญญานุกุล (ม.ปลาย) click
37. การแสดงท.6 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย click
38. สอบโครงการเพชรล้านนา รอบ 1 (ม.ปลาย) click
39. ออมสินแจกทุนการศึกษา click
40. มอบหมวกกันน็อค click
 41. ภาพบรรยากาศนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 click
42.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย click
43.    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
965 Total Views 13 Views Today