:: ปีการศึกษา 2561

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561  (รายละเอียด) ครูและนักเรียน
2 การสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิขาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)

 

617 Total Views 3 Views Today