การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาภายนอก

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาภายนอก ในการนี้นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเจียระไนเพชร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

120 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น