อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย : กิจกรรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย : กิจกรรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องลีลาวดี โดยมีคุณแก้วตา สุพรรณ ช่างภาพมืออาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้

31 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น