กิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year 2021”

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year และมอบรางวัลการแข่งขันการตกแต่งห้องและจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกอบความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ในการนี้ผู้บริหารได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

46 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น