อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

328 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น