โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาทิต

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 “การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาทิต” นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิดในพิธีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาทิต ในวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2563 และได้กล่าวต้อนรับนายพิพัฒน์พงศ์ รุ้งดี และคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีวงโยธวาทิต ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี วงโยธวาทิตในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในกับนักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี วงโยธวาทิต ให้มีความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านดนตรี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

16 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น