โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา ณ ห้องประชุมพญาสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

8 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น