โครงการติวนักเรียน “ PAT 3 ” การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียน ในโครงการติวนักเรียน “ PAT 3 ” การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมที่ 6 : เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อกลุ่มที่ถนัดทางวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อกลุ่มความถนัดทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรธนา สวัสดี เป็นวิทยากร ณ ห้องพญาสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

8 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น