ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและครู เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและครู เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: คลิก

5 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น