โครงการบูรณาการความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้จัดกิจกรรม “โครงการบูรณาการความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนำความรู้ทางด้านอุสาหกรรมเกษตรมาสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพหรือการศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยฟ้าแม่หลวงมาเป็นวิทยากรมาดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการย้อมสีและการผลิตน้ำยายืดอายุการใช้งานดอกไม้สด เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองการย้อมสีดอกไม้และการผลิตน้ำยาสำหรับการยืดอายุดอกไม้ให้มีความคงทน

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

18 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น