ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เปิดสอนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เปิดสอนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการแก่ตัวนักเรียนได้เต็มศักยภาพ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

88 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น