สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 กีฬาว่ายน้ำ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
ณ สระว่ายน้ำวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีรายชื่อดังต่อไปนี้วันที่ 8 ตุลาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สรุปเหรีญรางวัลโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 กีฬาว่ายน้ำ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.เด็กหญิงพิชญธิดา สักลอ รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง 6 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงเพชรลดา จิตปรีชาญ รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง 8 เหรียญทอง 1 ถ้วยรวม
3.เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองคำ รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
4.เด็กหญิงเพียงขวัญ หัวนา รุ่นอายุ 13-15 ปีหญิง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
5.นางสาวธัญพิชชา ทะยะนิน รุ่นอายุ 13-15 ปีหญิง 1 เหรียญทองแดง
6.เด็กชายปิยะชาติ สมบุญเรือง รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรวม
7.เด็กชายเพชรภากร ไชยยะ รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
8.เด็กชายสุวิจักขณ์ พรมมินทร์ รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
9.เด็กชายหาญกล้า หล้ายานะ รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรวม
10.นายกิตติศักดิ์ บัณฑิต รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 ถ้วยรวม
11.นายคฑาทิพย์ บัวบาน รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 8 เหรียญทอง 1 ถ้วยรวม
12.นายพิสิษฐ์ หมื่นอาจยิ้ม รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 1 เหรียญทองแดง
13.นายศิริศักดิ์ นามนวด รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 1 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 1 ถ้วยรวม
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กีฬาว่ายน้ำ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
ณ สระว่ายน้ำวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีรายชื่อดังต่อไปนี้วันที่ 8 ตุลาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สรุปเหรีญรางวัลโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 กีฬาว่ายน้ำ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.เด็กหญิงพิชญธิดา สักลอ รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง 6 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงเพชรลดา จิตปรีชาญ รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง 8 เหรียญทอง 1 ถ้วยรวม
3.เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองคำ รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
4.เด็กหญิงเพียงขวัญ หัวนา รุ่นอายุ 13-15 ปีหญิง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
5.นางสาวธัญพิชชา ทะยะนิน รุ่นอายุ 13-15 ปีหญิง 1 เหรียญทองแดง
6.เด็กชายปิยะชาติ สมบุญเรือง รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรวม
7.เด็กชายเพชรภากร ไชยยะ รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
8.เด็กชายสุวิจักขณ์ พรมมินทร์ รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
9.เด็กชายหาญกล้า หล้ายานะ รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรวม
10.นายกิตติศักดิ์ บัณฑิต รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 ถ้วยรวม
11.นายคฑาทิพย์ บัวบาน รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 8 เหรียญทอง 1 ถ้วยรวม
12.นายพิสิษฐ์ หมื่นอาจยิ้ม รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 1 เหรียญทองแดง
13.นายศิริศักดิ์ นามนวด รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย 1 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 1 ถ้วยรวม
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

34 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น