กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาต่อตาม วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคน ได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริง

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และคณะผู้บริหาร ได้ให้โอวาทในการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563โดยมี คณะครูวิทยากรจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝั่งมัธยมศึกษา ตอนปลาย มาแนะนำและให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาต่อตาม วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคน ได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริง อันเป็นการ ช่วยให้นักเรียนรู้ถึงความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และข้อจำกัดในตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ความสนใจใจ อาชีพ การดำเนินชีวิตของนักเรียน ณ ห้องพญาสัตตบรรณ ฝั่งมัธยมต้น

18 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น