กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวและให้โอวาท ในกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี คณะครูวิทยากรจากมัธยมปลาย มาให้ความรู้และแนวทาง ในการศึกษาต่อ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคน ได้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ช่วยให้นักเรียนรู้ถึงความต้องการ ความคิด ความสามารถ ความถนัด และข้อจำกัดต่างๆของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ การดำเนินชีวิตของนักเรียน ณ ห้องพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมต้น

22 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น