คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.2 ได้จัดงานมุฑิตาจิต แด่ คุณครูผู้เกษียณ

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.2 ได้จัดงานมุฑิตาจิต แด่ คุณครูผู้เกษียณ ได้แก่ ครูดวงจันทร์ สมณะ และ ครูธัญลัษณ์ ชัยวิบูลย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ ณ อาคารอาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

12 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น