คณะแพทย์และพยาบาล จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าทำการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะแพทย์และพยาบาล จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าทำการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของไข้หวัดใหญ่ และความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ ณ ห้องพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

16 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น