โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดี

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดีวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน สร้างกำลังใจในการปฏิบัติตนสืบไป ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

19 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น