กิจกรรมอบรม อสม.น้อย

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสุนิดา พรมนิกร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงรายพร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) ได้จัดอบรมกิจกรรม อสม.น้อย โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง การควบคุมป้องกันโรคและเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด ซึ่งนักเรียนได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้จักรักสุขภาพ รู้จักการดูแลตนเอง ดูแลผู้อื่นและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมในจิตใจให้กับเด็ก เผื่อแผ่ไปถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

8 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น