ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มาศึกษาดูงานทางด้านระบบเครือข่ายทางด้านซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันที่ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและใช้งานได้จริง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

22 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น